Hôm nay, Ngày 16 tháng 7 năm 2019

Mùa Thu Cho Em (05/04/2014 09:20 AM)
SAIGON MUSIC PROUDLY PRESENTS

em có nghe khi mùa thu tới, mang ái ân mang tình yêu tới
em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé.


SAIGON MUSIC PROUDLY PRESENTS

Mùa Thu
Cho Em
                              

Ca sĩ Quang Dũng
Ca sĩ Thu Phương


MK Band

em có nghe khi mùa thu tới, mang ái ân mang tình yêu tới
em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé.


7pm Sunday 27th April (ANZAC LONG WEEKEND)

Villa Blanca Receptions
53 Raymond St, Bankstown, 2200

VIP $80  GOLD $60  GỒM THỨC ĂN NHẸ & THỨC UỐNG

BANKSTOWN
SÀIGÒN MUSIC 9791 6549
MINH KHA MUSIK 0421 278 889

CANLEY HEIGHTS MUSIC 9727 2888

MARRICKVILLE
TAKE CAFE 286 ILLAWARRA RD 8668 5715

CABRAMATTA
SÀIGÒN VIDEO 9723 0366
SIÊU THỊ NAM PHƯƠNG 9727 3950

140427_Mua Thu Cho Em.jpg

 Trở về
Các bài viết khác:
ĐÊM NGUYỆT CẦM 3 (07/07 09:23:48 AM)
Bên Em Đang Có Ta (19/04 08:29:31 AM)
Dạ Vũ - Mùa Xuân II (13/11 12:34:29 PM)
MẸ và QUÊ HƯƠNG (08/08 19:45:08 PM)
Những Mảnh Tình (10/07 08:27:49 AM)