Hôm nay, Ngày 19 tháng 8 năm 2019

MÙA ĐÔNG CỦA ANH (05/05/2014 08:19 AM)
SAIGON MUSIC PROUDLY PRESENTS

SAIGON MUSIC PROUDLY PRESENTS

MÙA ĐÔNG CỦA ANH

Ý LAN & TRẦN THÁI HÒA
Lần đầu tiên tại Sydney hai thế hệ tiếp nối danh ca Thái Thanh

MC Thùy Dương

7PM FRIDAY 13TH JUNE
VILLA BLANCA RECEPTIONS

53 Raymond Street, Bankstown, 2200

VIP $80  GOLD $60

BANKSTOWN
SÀIGON MUSIC 9791 6549 / 9793 3950

CABRAMATTA
SAIGON VIDEO 9723 0366
SIÊU THỊ NAM PHƯƠNG 9727 3950

MARRICKVILLE
TAKE CAFE 286 ILLAWARRA RD 8668 5715

CANLEY HEIGHTS MUSIC 9727 2888

140613_Mua Dong Cua Anh.jpg


 Trở về
Các bài viết khác:
Mùa Thu Cho Em (05/04 09:20:41 AM)
ĐÊM NGUYỆT CẦM 3 (07/07 09:23:48 AM)
Bên Em Đang Có Ta (19/04 08:29:31 AM)
Dạ Vũ - Mùa Xuân II (13/11 12:34:29 PM)
MẸ và QUÊ HƯƠNG (08/08 19:45:08 PM)
Những Mảnh Tình (10/07 08:27:49 AM)